Praktisk information

Åbningstider 

Mandag:  8:00 – 17:00
Tirsdag:  8:00 – 14:30
Onsdag:  8:00 – 12.30
Torsdag:  8:00 – 18:00 
Fredag:  8:00 – 14:30 

Vi bestræber os på at kunne give dig en tid sammen dag eller dagen efter din henvendelse.  

Husk afbud inden kl. 12 på dagen, ellers opkræves udeblivelsesgebyr, jævnfør overenskomst.

Weekender og helligdage

Kiropraktisk Klinik Haarby er med i kiropraktorvagtordningen. Klinikkerne på Fyn skiftes til at have vagt, så det er muligt at få kiropraktisk behandling i weekender og på helligdage. 

Ring på tlf. 70 20 36 42 mellem kl. 9:00 og 10:00, hvor du vil blive oplyst om, hvilken kiropraktor, der har vagt den pågældende dag. 

Vi gør opmærksom på, at der vil blive opkrævet et tillægshonorar ved benyttelse af vagtordningen. 

Medbring

Når du kommer til undersøgelse og behandling i klinikken, skal du huske dit sundhedskort.

Spædbørn eller andre der ikke har et sundhedskort, kan taste deres CPR-nr. på skærmen i receptionen.

Priser  

Klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, hvorfor priserne er fastsat af en overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening. Der gives derfor altid tilskud til kiropraktisk behandling.  

Det kræver ingen lægehenvisning at gå til kiropraktor.  

Aktuelle priser og tilskud kan findes her

Er du invalidepensionist eller har medicinkort, kan du via din socialrådgiver søge tilskud til kiropraktisk behandling. Støtten kan ydes til dækning af det beløb, man selv skal betale ud over tilskuddet fra Den Offentlige Sygesikring. 

Betaling 

Det er muligt at betale kontant, med MobilePay eller Dankort.

Udeblivelseshonorar 

Vi gør opmærksom på, at der i henhold til overenskomst med Den Offentlige Sygesikring opkræves et honorar ved udeblivelse eller afbud efter kl. 12 samme dag. 

Sygeforsikring Danmark 

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til kiropraktikKlinikken kan afregne automatisk med Sygeforsikringen Danmark. 

Se tilskud til Kiropraktik her

 

Sundhedsforsikring 

Næsten én million danskere har en sundhedsforsikring gennem deres arbejde eller pensionsordning. Langt de fleste sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist udgifter til kiropraktisk og fysioterapeutisk behandling.  

Da der en meget forskel på, hvad de enkelte sundhedsforsikringer dækker, er det vigtigt at du kontakter dit forsikringsselskab umiddelbart inden behandling, så de kan fortælle dig hvad de dækker. Fx hvilken type undersøgelse og behandling, hvor mange behandlinger og hvor længe din bevilling gælder.  

Transport/parkering 

Der er gratis parkering foran klinikken. Der er også handicap parkering.  

Fynbus rute 131 og 168 kører til Haarby Rutebilstation som ligger 5 minutters gang fra klinikken. 

Virksomhedsordning  

En stor andel af sygefraværet på arbejdspladsen skyldes arbejdsbetingede gener i bevægeapparatet. Kiropraktiske behandlinger kan afhjælpe disse gener og dermed være med til at forebygge samt reducere sygefraværet.

Ved at indgå et samarbejde med klinikken, kan din virksomhed nøjes med at betale for medarbejdernes faktiske behandlingsomkostninger. Derved slipper I for faste, årlige udgifter til sundhedsforsikringer. Der er ingen fast binding og ordningen er fradragsbetinget for virksomheden (jf. Ligningslovens §30).

Er din virksomhed interesseret i en sundhedsordning, er I velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Til læger 

Kiropraktisk Klinik Haarby har ydernummer, og patienter får tilskud til behandling fra sygesikringen. Du kan sende os en henvisning via refHost eller som en edifact korrespondance til vores ydernummer/lokationsnummer. Medcom har sikret, at alle lægesystemer indeholder henvisningstyper til kiropraktor. 

Vi sender en korrespondance på alle de patienter, der henvises fra egen læge, samt ved patienter hvor der er særlige forhold vi ønsker jeres involvering i. 

Ved henvisning af patienter til prolaps pakkeforløb sender vi en epikrise både efter indledende og afsluttende undersøgelse. Det gør vi også, selv om patienten ikke er henvist fra egen læge. Undervejs i forløbet kan vi ved behov henvise til MR-scanning og til Middelfart Rygcenter.  

Kvalitetssikring 

Alle på klinikken går op i kvalitetssikring gennem løbende efteruddannelse og faglig sparring. Som en del af kvalitetssikringen af det danske sundhedsvæsen stilles der fra 2018 krav om, at alle kiropraktiske klinikker skal akkrediteres. Det betyder, at både kiropraktorer og andet ansat personale skal leve op til fastsatte krav om bl.a. hygiejne, datasikkerhed og meget andet. 

Se rapporten fra akkreditering her. 

Styrelsen for patientsikkerhed har i 2019 aflagt besøg hos kiropraktorer.

Se rapport fra besøget her på klinikken her. 

Tilfredshedsundersøgelse

I 2018 gennemførte vi på klinikken en tilfredshedsundersøgelse.

Se resultatet her 

Evidens 

Kiropraktorer anvender en aktiverende tilgang til patienterne, hvor manuel behandling, træning og øvelser kombineres med rådgivning om fysisk aktivitet og hensigtsmæssig brug af kroppen. 

Hvad angår manipulationsbehandling er der evidens for, at behandlingen kan være effektiv ved akutte og kroniske smerter fra lænderyggen og nakken samt ved brystsmerter og nakkerelaterede hovedpiner. 

Ved rygsmerter svarer effekten af manipulation til andre hyppigt anvendte behandlinger som f.eks. træning, og ved nakkesmerter og hovedpiner er effekten sandsynligvis større. Vi ved, at tidlig bedring (efter 3-4 behandlinger) er et godt tegn for patientens prognose. Det optimale antal behandlinger kendes ikke. 

Hvad angår træning og øvelser er der god dokumentation for effekt ved ryg- og nakkesmerter af længere varighed. 

Der findes ingen behandlinger, som er 100% effektive hos alle patienter og det er meget individuelt, hvordan den enkelte patient responderer på behandlingen. Der er stor forskningsaktivitet inden for området, og det forventes, at der i fremtiden vil blive udviklet nye strategier og kombinationer af behandlinger. 
Kiropraktorer er blandt de mest forskningsaktive inden for sundhedsområdet. 

IT-sikkerhedspolitik  

Se link til klinikken IT-sikkerhedspolitik her

Indberet klage 

Vi gør vores bedste for at hjælpe vores patienter til at få det bedre. Føler du dig dårligt eller forkert behandlet, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til opå info@kirohaarby.dk  

Alle patienter og pårørende kan indberette en klage, hvis noget er gået galt i sundhedsvæsnet. Læs hvordan her. Sker der mod forventning en utilsigtet hændelse, vil vi også selv indberette denne til Styrelsen for Patientsikkerhed 

Har du fået en behandlingsskade, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen. Læs mere her. 

 

Kiropraktisk klinik Haarby
Møllevej 2
5683 Haarby

Tlf: 53 25 53 24
Email: info@kirohaarby.dk