Praktisk information

Åbningstider

.
Mandag:  8-17.00
Tirsdag:   8-14.30
Onsdag:   8-12.30
Torsdag:  8-18.00
Fredag:    8-14.30

……..

Vi bestræber os på at kunne give dig en tid samme dag eller dagen efter din henvendelse.

Ved behov for kiropraktor i weekender/helligdage kan Kiropraktorvagten kontaktes på 70203642, mellem kl. 9.00-10.00. Her vil du blive oplyst om hvilken kiropraktor der har vagten den pågældende dag. Der vil blive opkrævet tillægshonorar jævnfør overenskomsten.

 

Find vej til Kiropraktisk Klinik Haarby – klik her

 

..

Godt at vide når du kommer til behandling i klinikken

Husk at medbringe dit sygesikringskort til registrering inden behandling. Forældre, til spædbørn der endnu ikke har sygesikringskort, kan taste spædbørns CPR-nummer på skærmen.

Du betaler efter hver behandling med dankort, kontant eller mobilepay.

Ved udeblivelse eller afbud efter kl. 12.00 på dagen, opkræves udeblivelsesgebyr, jævnfør overenskomst.

Vi har et roligt område hvor du kan amme din baby før/efter behandling, og på toilettet har vi pusleplads.

Der er gratis parkering og handicapparkering lige ude foran vores dør.

..

Priser  

Det kræver ingen lægehenvisning at gå til kiropraktor.  

Klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, hvorfor priserne er fastsat af en overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening. Der gives derfor altid tilskud til kiropraktisk behandling.  Aktuelle priser og tilskud kan findes her

Sygeforsikring Danmark

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark skal du huske at oplyse os om dette, så indberetter vi automatisk dine behandlinger til dem, så du kan få tilskud til behandling. Se mere her:

Sundhedsforsikring

Har du en sundhedsforsikring eller får betalt behandling af dit forsikringsselskab, kan vi afregne direkte med dem. Du skal kontakte dem før din første konsultation, så vi kan se dokumentation på at de dækker udgifterne til behandling.

Helbredstillæg

Har du helbredstillæg, kan du søge din kommune om tilskud til kiropraktisk behandling.  I første omgang betaler du selv regningen, og sender den herefter til borgerservice i din kommune. Tilskuddets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent.  Der kan ydes tilskud på op til 80%.

Er du medlem af Sygesikring Danmark, fratrækker Udbetaling Danmark det tilskud du får fra Sygesikring Danmark.

.

.

Kiropraktisk Klinik Haarby har ydernummer, og patienter får tilskud til behandling fra sygesikringen, også selvom du ikke henviser. Du kan sende os en henvisning via refHost eller som en edifact korrespondance til vores ydernummer/lokationsnummer. Medcom har sikret, at alle lægesystemer indeholder henvisningstyper til kiropraktor.

Vi sender en korrespondance på alle de patienter der henvises fra egen læge, samt ved patienter hvor der er særlige forhold vi ønsker jeres involvering i, og alle patienter der ikke før har været til kiropraktor.

Ved henvisning af patienter til prolaps pakkeforløb sender vi en epikrise både efter indledende og afsluttende undersøgelse. Det gør vi også, selv om patienten ikke er henvist fra egen læge. Undervejs i forløbet kan vi ved behov henvise til MR-scanning og til Middelfart Rygcenter.

En stor andel af sygefraværet på arbejdspladsen skyldes arbejdsbetingede gener i bevægeapparatet. Kiropraktiske behandlinger kan afhjælpe disse gener og dermed være med til at forebygge samt reducere sygefraværet.

Ved at indgå et samarbejde med klinikken, kan din virksomhed nøjes med at betale for medarbejdernes faktiske behandlingsomkostninger. Derved slipper I for faste, årlige udgifter til sundhedsforsikringer. Der er ingen fast binding og ordningen er fradragsbetinget for virksomheden (jf. Ligningslovens §30).

Er din virksomhed interesseret i en sundhedsordning, er I velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Alle på klinikken går op i kvalitetssikring gennem løbende efteruddannelse og faglig sparring. Som en del af kvalitetssikringen af det danske sundhedsvæsen stilles der fra 2018 krav om, at alle kiropraktiske klinikker skal akkrediteres. Det betyder, at både kiropraktorer og andet ansat personale skal leve op til fastsatte krav om bl.a. hygiejne, datasikkerhed og meget andet.
Se rapporten fra akkreditering her.
Styrelsen for patientsikkerhed har i 2019 aflagt besøg hos kiropraktorer.
Se rapport fra besøget her på klinikken her.

Klage muligheder

Hos os er patientsikkerheden og behandlingskvaliteten i førsteprioritet, men skulle det ske at du føler dig forkert eller dårligt behandlet, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til opå info@kirohaarby.dk  

Alle patienter og pårørende kan indberette en klage, hvis noget er gået galt i sundhedsvæsnet. Læs hvordan her. Sker der mod forventning en utilsigtet hændelse, vil vi også selv indberette denne til Styrelsen for Patientsikkerhed 

Har du fået en behandlingsskade, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen. Læs mere her. 

I 2018 gennemførte vi på klinikken en tilfredshedsundersøgelse.

Se resultatet her.

Kiropraktorer anvender en aktiverende tilgang til patienterne, hvor manuel behandling, træning og øvelser kombineres med rådgivning om fysisk aktivitet og hensigtsmæssig brug af kroppen. 

Hvad angår manipulationsbehandling er der evidens for, at behandlingen kan være effektiv ved akutte og kroniske smerter fra lænderyggen og nakken samt ved brystsmerter og nakkerelaterede hovedpiner. 

Ved rygsmerter svarer effekten af manipulation til andre hyppigt anvendte behandlinger som f.eks. træning, og ved nakkesmerter og hovedpiner er effekten sandsynligvis større. Vi ved, at tidlig bedring (efter 3-4 behandlinger) er et godt tegn for patientens prognose. Det optimale antal behandlinger kendes ikke. 

Hvad angår træning og øvelser er der god dokumentation for effekt ved ryg- og nakkesmerter af længere varighed. 

Der findes ingen behandlinger, som er 100% effektive hos alle patienter og det er meget individuelt, hvordan den enkelte patient responderer på behandlingen. Der er stor forskningsaktivitet inden for området, og det forventes, at der i fremtiden vil blive udviklet nye strategier og kombinationer af behandlinger. 
Kiropraktorer er blandt de mest forskningsaktive inden for sundhedsområdet. 

Se link til klinikken IT-sikkerhedspolitik her

 

Kiropraktisk klinik Haarby
Møllevej 2
5683 Haarby

Tlf: 53 25 53 24
Online booking:
Email: info@kirohaarby.dk

Åbningstider:
Mandag: 8-17
Tirsdag: 8-14.30
Onsdag 8-12.30
Torsdag 8-18
Fredag 8-14.30