SYMPTOMER

Smerter eller stivhed i nakken skyldes ofte irritationstilstande i muskler, led eller bruskskiver. Dette kan bl.a. opstå ved traume, en hurtig uhensigtsmæssig bevægelse eller ved længerevarende overbelastning.

Nakkehold

Hold i nakken skyldes en irritation i de små nakkeled og/eller en revne i bruskskiven. Dette medfører smerter og nedsat bevægelse i leddet. Muskulaturen omkring leddet spænder op. Næstefter hold i lænden, er hold i nakken det hyppigst forekommende symptom fra rygsøjlen. Kiropraktisk behandling er særdeles effektivt mod hold i nakken.

Muskelspændinger (myoser)

Myoser opstår ved lokale spændinger i musklen, men kan være forårsaget af spændinger i nakkens led og deraf dårlig bevægelse af musklen. Myoser kan give lokale smerter, men også henførte smerter til andre steder på kroppen. Myoser skyldes ofte længerevarende fejlbelastning af kroppen, som dårlige arbejdsstillinger, stress eller i forbindelse med nakkehold. Kiropraktisk behandling har god effekt på disse symptomer.

Diskusprolaps

Diskusprolaps eller slidte bruskskiver i nakken kan give smerter helt ud i armen. Med alderen slides bruskskiverne mellem nakkehvirvlerne. Det er langt fra alle, der har gener af det. Men hvis den bløde kerne, der ligger i midten af bruskskiven, finder vej ud gennem sprækker i den hårde brusk, kan det ende som en prolaps, der trykker på den forbipasserende nerve. Nerven forsyner armens hud, muskler, sener og led, og hvis den klemmes af en prolaps, kan der opstå smerter, nedsat kraft eller ændret følesans i armen. Ofte provokeres smerterne, når nakken er i en bestemt position. I de fleste tilfælde og ved korrekt behandling og håndtering heler prolapsen op i løbet af 3-6 måneder uden operation.

Hos kiropraktoren kan du komme i et prolapspakke forløb, hvor du får råd og vejledning om håndtering smerterne, samt afhjælpning af symptomerne. Læs mere om discusprolapser her

Piskesmæld

Piskesmæld opstår fx ved et biluheld eller andre ulykker hvor hovedet bliver ”kastet” frem og tilbage. Symptomerne kan være lette og forbigående, men kan også blive langvarige og mere invaliderende. Hyppigt forekommende symptomer er nakkesmerter, hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Symptomerne kan komme med det samme, men kan også udvikles over tid. I dagene lige efter ulykken er det vigtigt med ro og hvile, derefter kan der være god gavn af kiropraktisk behandling eller fysioterapi, samt genoptræning af nakkens og brystryggens led og muskler.

Der findes mange typer hovedpine. Her finder du de mest almindelige:

Nakkehovedpine (cervikogen hovedpine)

Nakkebetinget hovedpine er næsten altid ensidig, og skyldes nedsat bevægelse af nakkens led i den ene side, dette medfølger muskulære spændinger omkring pågældende led. Hovedpinen kan stråle fra baghovedet og frem til pande og øje i samme side, og kan være forbundet med utilpashed og svimmelhed. Denne form for hovedpine har rigtig god effekt af mobilisering af nakkens led.

Spændingshovedpine

Spændingshovedpine opleves som et stramt bånd omkring hovedet, typisk uden betydelig sideforskel og er ofte tiltagende i løbet af dagen. Den skyldes ofte spændinger i nakkens eller halsens muskler. Kiropraktisk behandling er særdeles effektiv for spændingshovedpine og inkluderer ofte afspænding af muskler og øvelser for holdningskorrektion.

Migræne

Migræne opleves som en dunken og pressen på den ene side af hovedet. Ofte kommer den sammen med overfølsomhed for lys eller lyd, kvalme og opkast under anfald. Nogle vil få synsforstyrrelser eller føleforstyrrelser lige inden anfaldet. En del patienter har gavn af medicin, som påvirker blodkarrene. I de tilfælde hvor patienten har flere typer af hovedpine, kan hyppigheden af migræneanfald reduceres ved behandling af de øvrige hovedpiner.

Årsagen til svimmelhed kan være mange, her nævnes blot tre af de hyppigste:

Nakkerelateret svimmelhed

Opstår hvis der er dårlig bevægelse i nakkens led samt spændinger i nakkemuskulaturen. Her har kiropraktisk behandling god effekt.

Øresten

Svimmelhed pga. øresten opstår ofte uden en udløsende faktor. Man har ofte fornemmelse af at rummet køre rundt især når man ligger ned. Behandling er ofte bestemte øvelser for øresten vejledt af kiropraktor eller ørelæge. Ofte har man også gavn af kiropraktisk behandling af nakken led og muskler.

Virus på balancenerven

Skyldes formentlig en virusinfektion af den nerve, der forbinder hjernen med ligevægtsapparatet i det indre øre. Tilstanden forsvinder af sig selv og er ikke behandlingskrævende, men en nærmere udredning ved en ørespecialist tilrådes.

Smerter i skulderen kan opstå akut ofte ved et traume eller ved længerevarende overbelastning af skulderen. Kiropraktisk behandling efterfulgt af grundig genoptræning ved en fysioterapeut har ofte god effekt på skuldersmerter. Ved manglende effekt på symptomerne kan udredning ved en ortopædkirurg være nødvendig.

Frossen skulder

En frossen skulder menes at skyldes en irritationstilstand i skulderens ledkapsel. Symptomer er nedsat bevægelse og smerte i skulderen, når armen bevæges. Tilstanden går over af sig selv, men kan strække sig fra måneder til år. Kiropraktisk behandling kan ofte afkorte forløbet. En stor del af behandlingen består af råd og vejledning til patienten.

Tennis – og golfalbue er populære udtryk for smerter, der hvor underarmens muskler hæfter på albuens yder- eller inderside. Smerterne kan opstå spontant eller ved overbelastning af musklerne i underarmen.
Behandling af muskler og led i området afhjælper symptomerne, dette skal ofte opfølges af muskelstræk  og aflastning af musklerne. Det kan være nødvendigt med antiinflammatorisk medicin og et støttebind på armen. Når symptomerne er aftaget er det nødvendigt med genoptræning af musklerne på underarmen for at forebygge tilbage fald.

Smerter omkring håndleddet kan opstå af mange ting. De kan komme akut eller ved lang tids over- og fejlbelastning. Kiropraktisk behandling består i at løsne led ved manipulationsbehandling samt afspænde muskulatur og bindevæv i underarmen. Du vil også få råd og vejledning i hjemmeøvelser til forebyggelse, så symptomerne ikke vender tilbage.

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom kommer til udtryk som smerte, snurren eller følelsesløshed i håndfladen og fingrene, og hånd og fingre kan være stive og hævede. Generne er værst om natten og morgenen og kan lindres ved at løfte hånden op over skulderen eller ud over sengekanten. Behandlingen består af hvile, til tider med specielt udformet støttebind. Akupunktur, mobilisering af håndleddet og massage af underarmens muskler kan have en positiv virkning. Blokadebehandling kan være nødvendig, og hvis intet andet hjælper, kan operation blive sidste udvej.

Spændinger og stivhed i brystryggen er meget almindelige. De kan opstå på grund af dårlig holdning, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, gentagne bevægelser, traumer eller i forbindelse med psykisk stress.

Rygsmerter (hold i ryggen, facetsyndrom)

Pludseligt opståede og stærke smerter og stivhed kan skyldes låsning og irritation af et eller flere led i brysthvirvelsøjlen samt kraftige muskelspændinger i området. Symptomerne forværres ved bevægelse, ved at trække vejret dybt eller ved at hoste/nyse/grine. Smerten kommer ofte i jag, som en stikken i ryggen. Kiropraktisk behandling er yders effektiv behandling af facetsyndrom. Derudover er det vigtigt med vejledning om ergonomi og øvelser har god effekt på disse symptomerne.

Ribbens- og brystsmerter

Ribbens- og brystsmerter kan være meget smertefulde. Ribbenene hæfter via små led til rygsøjlen bagtil og via brusk til brystbenet fortil. De er bevægelige under vejrtrækning, som en hank på en spand, der løfter sig op ved udvidelse af brystkassen samt ved bevægelse af rygsøjlen. I tilfælde hvor ribbensleddene låser fast, kan den skarpe smerte udover at være i ryggen, også give smerter, der går langs ribbenene helt frem til brystkassen fortil. I nogle tilfælde har man slet ikke ondt i ryggen men oplever udelukkende at have ondt fortil.
Brystsmerter fra muskler og led kan i visse tilfælde minde om symptomer på hjerteanfald. Faktisk har op mod halvdelen af de patienter, der indlægges på sygehuset med brystsmerter ikke et hjerteproblem, men derimod har mange af dem smerter, der kommer fra ryggens muskler og led samt fra ribbenene.

Det er vigtigt at understrege at har du trykken for brystet og er bekymret hvor smerten kommer fra, skal du kontakte din læge eller lægevagten og få det undersøgt.
Kiropraktisk behandling er yderst effektivt på ribbens- og brystsmerter, når de kommer fra leddene. Dertil kommer altid vejledning om ergonomi og øvelser.

Der kan være flere årsager til at ryggen kan synes skæv, når man kigger på den. Det kan f.eks. skyldes ulige benlængde, skævhed i bækkenet eller muskulær ubalance.

Skoliose

Skoliose er betegnelsen for en skæv ryg vurderet på et røntgenbillede. Skævheden kan give nedsat bevægelighed af rygsøjlens led og dermed smerter i hele ryggen. Patienter med skoliose har gavn af kiropraktisk behandling og kombination med øvelser og vejledning i ergonomi.

Lændehold (hekseskud, lumbago)

Hold i lænden kan opstå akut eller komme snigende over længere tid. Låsning og irritation af de små led i rygsøjlen medfører dårlig bevægelse og smerter i ryggen. Ofte spænder musklerne også op. Smerterne kommer ofte i jag og er lokaliseret over lænden evt. med udstråling til balle eller ben. De lindres ofte ved bevægelse, men det kan være svært at rejse sig fra en stol eller sengen. Smerterne er typisk værst om morgenen og lindres op af dagen ved være i gang.

Kiropraktisk behandling kombineret med øvelser har god effekt på disse smerter.

Diskusprolaps

Smerter i lænderyggen kan også stammer fra bruskskiverne (diskus) i ryggen. Bruskskiven mister deres vandindhold med alderen og det kan give revner i brusken. Disse revner forårsager smerte i strukturerne omkring. Smerterne kan komme akut ved bevægelser eller løft, men også komme snigende uden en kendt årsag.
Ved en diskusprolaps er den gelelignende kerne i midten af diskusskiven kommet ud gennem sprækkerne i brusken, hvilket kan give afklemning af en nerverod og derved voldsomme smerter i benet, samt nedsat muskelstyrke og følesans i benet. Diskusprolapser opstår hyppigst mellem 40-60 år. Prolapsen kan opstå akut, f.eks. ved et løft, eller udvikles over tid. Symptomerne i benet er ofte mere dominerende end smerterne i lænden. I langt de fleste tilfælde og ved korrekt behandling og håndtering, heler prolapsen selv i løbet af 3-6 måneder. Meget sjældent er det nødvendigt at operere.

Får du en diskusprolaps kan du komme i prolapspakkeforløb ved kiropraktoren. Du får så øget tilskud fra den offentlige sygesikring til behandling. Behandlingen afhjælper symptomerne og det er vigtigt med den rigtige rådgivning. Kiropraktoren har også mulighed for at henvise dig til MR-skanning og Middelfart rygcenter. Læs mere om prolapsforløb her.

Bækkensmerter

Bækkensmerter opstår ofte som følge af “forkerte” bevægelser, ofte et vrid. Smerterne skyldes nedsat bevægelse i et af bækkenleddene og pga muskelspændinger i området. Man kan opleve ømhed lokalt over leddene (ofte over ”smilehullerne”), men der kan også opstå smerter i baller, lyske og lår. Det kan også give de klassiske ischias symptomer.
Den kiropraktiske behandling løsner bækkenleddene og giver normal bevægelse. Afspænding af musklerne omkring bækkenet er også vigtigt, ligesom træning af mave-, balle- og rygmuskulaturen.

Iskias (piriformissyndrom)

Iskias er en populær betegnelse for smerter fra ballen, ned i baglår og læg. Ofte kommer ischiassymptomerne pga. stramme ballemuskler, hvorfor udstrækning af disse er en vigtig del af behandlingen. Den muskel der især bliver stram er piriformis musklen. Hvorfor man også kalder der piriformissyndrom Hos ca. 20% af befolkningen løber iskiasnerven igennem piriformis musklen, og bliver trykket, når musklen bliver for stram. Symptomerne provokeres ofte ved at sidde længe. Kiropraktik kombineret med udstrækningsøvelser har god effekt.

Hoftesmerter er ofte relateret til smerter i lysken, dybt i ballen eller smerter i knæet.

Hofteartrose (slidgigt)

Artrose/slidgigt er den hyppigste årsag til hoftesmerter blandt den ældre del af befolkningen, men kan også opstå hos yngre. Studier udført af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital viser stor positiv effekt af kiropraktisk behandling og stabiliserende træning. Målet med behandlingen er at øge bevægeligheden i hoften og mindske smerterne.

Irriteret slimsæk

Irriteret slimsæk kan opstå efter et traume mod hoften, hvis man har slidgigt i hoften eller som overbelastningsskade hos især løbere. Omkring hoften har vi nogle små slimsække, som nedsætter friktionen mellem knogler og sener. Irriteres en slimsæk, kan det føles som en dyb skarp smerte på ydersiden af hoften trækkende ned mod knæet. Ofte forværres smerten om natten ved at ligge på siden. Kiropraktisk behandling har god effekt.

Smerter i knæet kan komme af vidt forskellige årsager. Akut overbelastning/traume kan skade vævet, og der kan opstå hævelse, smerte og nedsat funktion. Nedsat stabilitet omkring knæleddet kan ende ud i en overbelastningsskade som f.eks. løberknæ eller springerknæ. Knæleddet kan efter mange års overbelastning udvikle slidgigt på ledfladerne eller på bruskskiverne (menisk).
Kiropraktoren kan med behandling og relevante øvelser genskabe stabilitet og funktion. Ved skader på ledbånd og/eller menisk vil der henvises videre til udredning ved en ortopædkirurg.

Forstuvning

Den hyppigste årsag til ankelsmerter er forstuvning af ledbåndene omkring anklen. Ved akut forstuvning er det bedst at lægge is hårdt omkring foden og holde den over hjertehøjde. Det er vigtigt ikke at aflaste foden for længe, da den heler bedst ved at blive brugt uden for meget belastning. Kiropraktisk behandling kan være med til at genskabe funktionen i leddet, og genoptræning er nødvendig for forebyggelse af nye skader.

Nedsat bevægelse

Smerter i anklen uden et traume/forstuvning kan skyldes nedsat bevægelse i ankel- eller fodled, hvilket ligeledes har god effekt af kiropraktisk behandling.

Hælspore

Hælspore kan også skyldes nedsat bevægelse i fodens led og sener. Det kan derfor være en god ide at lade en kiropraktor tjekke foden igennem, da kiropraktisk behandling i kombinations med øvelser kan være med til at lindre symptomerne.

Kiropraktisk klinik Haarby
Møllevej 2
5683 Haarby

Tlf: 53 25 53 24
Online booking:
Email: info@kirohaarby.dk

Åbningstider:
Mandag: 8-17
Tirsdag: 8-14.30
Onsdag: 7-17
Torsdag: 8-18
Fredag: 7-14.30